UHELL MED LØYPEMASKIN.

Vi har dessverre hatt et uhell med en av maskinene våre i dag. Maskinen står ved Hansebekken på blå 6. Resten av blå 6 og grønn 6 står bra fra i går. Mekanikere er på tur og uhellet får ingen konsekvenser for løypekjøringen i morgen og de øvrige løypene er kjørt i hht. utsendt løyperapport.