Innkalling til årsmøte i Beitostølen Løypeforening

Sted : Skistadion -konferansesalen

Dato : Fredag 3.mars 2023  – kl. 10.00

Orientering om ny organisering av aktivitetene på Beitostølen  – nytt selskap sammen med kommunen – Beitostølen Fellesgoder AS v/styreleder Bjarne Budal

1. Dagsorden

• Godkjenning av innkalling og dagsorden

• Valg av møteleder

• Valg av referent

• Valg av to personer som sammen med møteleder skal skrive under protokollen

2. Årsmelding og regnskap 

• Styret sitt fremlegg til årsregnskap for 2021 / 2022

• Styret sitt fremlegg til årsberetning for 2021/ 2022

3. Budsjett og prioriteringer for 2023

• Styret sitt forslag til budsjett

• Fastsetting av kontingent for neste sesong (1.050)

• Neste års prioriteringer

4. Valg  

• Fremlegges av valgkomiteens leder

Alle saksdokumenter blir lagt ut på nettsiden www.beitolangrenn, se vedlagt under her.

Velkommen J

For Styret

Anne Tveter