Innkalling til årsmøte i Beitostølen Løypeforening

Sted :  Bergo Hotel

Dato : Fredag  8.oktober  2021  – kl. 09.00 

 1. Dagsorden
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to personer som sammen med møteleder skal skrive under protokollen
 1. Årsmelding og regnskap  
 • Styret sitt forslag til årsregnskap for 2020 / 2021
 • Styret sitt forslag til årsberetning for 2020/ 2021  
 1. Budsjett og handlingsplan 2021/2022
 • Styret sitt forslag til budsjett
 • Fastsetting av kontingent for neste sesong
 • Strategisk plan
 • Neste års prioriteringer
 1. Valg  
 • Fremlegges av valgkomiteens leder

Alle saksdokumenter blir lagt ut på nettsiden www.beitolangrenn.no mandag den 04.10.21

Velkommen

For Styret

Anne Tveter