Kraftig vind i fjellet!

Det er opp til storm i kastene i høyden og vestlig del av løypenettet så det har ingen hensikt og kjøre blå 3 og 7. Det er betydelig bedre lenger øst så grønn 6 og blå 6 er nok av de bedre alternativene i dag! Men vær varsomme.