Innkalling til årsmøte i Beitostølen Løypeforening

Sted : Bergo Hotel

Dato : Mandag 27 august  2018  – kl. 10.00

 1. Dagsorden
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to personer som sammen med møteleder skal skrive under protokollen
 1. Styrets årsmelding for 2017 / 2018 samt planer for kommende sesong
 • Strategisk plan
 • Årsplan
 1. Årsregnskap for 2017 / 2018
 • Styrets forslag til årsregnskap
 1. Budsjett for 2018 / 2019
 • Styret sitt forslag til budsjett
 • Fastsetting av kontingent for neste sesong
 • Neste års prioriteringer
 • Orientering om bruk av eigedomsskatten som er innført
 1. Valg
 • Fremlegges av valgkomiteens leder

 

Vennligst gi beskjed om du kommer til Olle Rosendal på olle@beitofri.no så klargjør vi lokale etter antall og for en lett servering.

 

Alle saksdokumenter blir lagt ut på nettsiden www.beitolangrenntorsdag 23.august.

 

Velkommen

For Styret

Olle Rosendal