Innkalling til årsmøte i Beitostølen Løypeforening

Sted : Bergo Hotell – Villmarksalen

Dato : Torsdag 18 august kl. 17.00

Dagsorden :

(se også dokumenter som  ligger under referat)

1, Konstituering :

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av en person som sammen med møteleder skal skrive under protokollen

2, Styrets årsmelding for 2015 / 2016

  • Strategisk plan
  • Årsplan

3 , Årsregnskap for 2015 / 2016

4, Innkommende saker :

– Bestemme størrelsen på løypebidraget – øke fra 850,- til 950,-

6, Budsjett for 2016 / 2017

7, Valg : Styreleder og 3 styremedlemmer.

Innkommende saker må være Beitostølen Løypeforening i hende innen mandag 25 juli.

Vennligst gi beskjed om du kommer til Kristine Granli på kristine@helseglad.no så klargjør vi lokale etter antall.

Alle saksdokumenter som: Styrets årsberetning, Strategisk plan, Årsplan, Årsregnskap og Budsjett blir lagt ut på nettsiden www.beitolangrenn senest mandag 1 august.

Velkommen J

Styreleder

Kristine Granli