Innkalling til årsmøte i Beitostølen Løypeforening

Sted : Radisson Blue Hotell
Dato : Fredag 21 august kl. 17.00
Dagsorden :
1, Konstituering :
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av referent
– Valg av en person som sammen med møteleder skal skrive under protokollen

2, Styrets årsmelding for 2014 / 2015
– Strategisk plan
– Årsplan
– Fremtidsplaner

3 , Årsregnskap for 2014 / 2015

4, Vedtektsendringer

5, Bestemme størrelsen på løypebidraget

6, Budsjett for 2015 / 2016

7, Valg : styreleder, nestleder, ett styremedlem og regnskapsfører

8, Innkommende saker

Innkommende saker må være Beitostølen Løypeforening i hende innen mandag 27 juli.
Vennligst gi beskjed om du kommer til Kristine Granli på kristine@helseglad.no så klargjør vi lokale etter antall.
Alle saksdokumenter som: Styrets årsberetning, Strategisk plan, Årsplan, Fremtidsplan, Årsregnskap og Budsjett blir lagt ut på nettsiden http://www.beitolangrenn senest tirsdag 4 august.

Velkommen ☺
Styreleder
Kristine Granli

Én kommentar

  1. Thor F. Sletten sier:

    Jeg kommer på årsmøtet som tilhører fredag 21.aug. Mvh Thor F. Sletten, Bjelbølstølen.

    Date: Wed, 8 Jul 2015 07:07:09 +0000
    To: thorfs@hotmail.com

Kommentarer er stengt.