Info ang. rød 2

den

Løype rød 2 er tegnet inn på løypekartet vest for Båtsksarsberget og gjennom Båtskardet langs RV51. 

Løypetraseen er endret slik at løypa nå går øst for Båtskardsbertge og kommer ned på RV51 ved Båtskardstølane.

Takk til Jørgen Wangensteen som gjorde oppmerksom dette. Kartet blir korrigert til neste opplag.Image