NY LØYPERAPPORT MANDAG 24.2.

Vi har kjørt flg. løyper i dag: grønn 1,2,4 – blå 1,2,3,4,5 og rød 1. Pga. mildværet så grønn 3,5,6 og 7 først bli kjørt i morgen. Av samme årsak så er løypene kjørt med smale maskiner i dag. Det kan være smøringsproblemer i dag, men universalklister i de grønne løypene tørr voks i de blå og rød kan være et forsøk verdt. Vi minner igjen på rasfareutenfor merkede løyper. GOD TUR.