Viktig melding!

den

Fremover vinteren kommer vi fortsatt til å legge ut førerapporter og smøretips.

Kjørte løyper vil følge gjeldende kontrakt med løypekjører, og det vil sendes ut melding ved avvik fra gjeldende kjøreplan. Kjøreplan kan ses på denne linken: http://beitolangrenn.no/prepareringsavtale/